Thẻ: lệ phí cấp lại giấy phép lái xe ô tô

MẤT GIẤY PHÉP LÁI XE CÓ PHẢI THI LẠI KHÔNG?

Mất giấy phép lái xe có phải thi lại hay không? Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi chủ xe bị mất giấy phép lái xe thì cần phải làm thủ tục để xin cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp 1 về mất giấy phép lái xe Đối với các trường…

Xem thêm