Thẻ: những việc không nên làm khi đổ xăng

NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ KHI ĐỔ XĂNG

Bạn đã biết những điều cấm kỵ khi đổ xăng cho xe chưa. Khi đổ xăng để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, mọi người nên cẩn trọng hết sức có thể. Dưới đây là 4 lưu ý bạn nên cẩn trọng lúc đổ xăng. Không được phép sử dụng điện thoại – Đây…

Xem thêm