Thẻ: hệ thống ESP

HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ ESP TRÊN Ô TÔ

Hệ thống cân bằng điện tử ESP được phát minh và ứng dụng trên xe hơi nhằm tăng tính ổn định và giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn trong các tình huống khi xe lưu hành. Lịch sử ra đời và phát triển của hệ thống cân bằng điện tử ESP Hệ thống cân…

Xem thêm